016

  • Ο dj τζι είναι μία μουσική περσόνα. Παίζει μουσική που του αρέσει και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καλύπτει ένα μεγάλο μουσικό φάσμα. Επίσης ο dj τζι είναι πολύ χαρούμενος που μπήκε στη κοινότητα του mondobongo radio όπου θα δίνει ραντεβού μία φορά το μήνα με ένα mixtape εμπνευσμένο από τις μηνιαίες διαθέσεις και αλληλοδράσεις. Εξάλλου η μουσική είναι ο καλύτερος τρόπος που έχουμε για να χωνεύουμε το χρόνο.


  • Dj tzi is a musical persona. He plays music that he likes, and this results cover a wide musical spectrum. Also dj ji is very happy that he entered into the mondobongo radio community. Each month a new mixtape is here inspired by the moods and interaction. Freeboard music is the best way we have to digest the time.